CONDOR - No.1 integrated darts flight and shaft system in Japan.

INQUIRY

PLAYER

Your favorite CONDOR players from Japan's PERFECT Tournament and other fantastic darts tournaments.

 • Japanese Players
 • International Players
 • Miho Tanaka

 • Shunsuke Sagara

 • Yasutaka Kimura

 • Yoichi Yunoki

 • Hiroki Jono

 • Yuki Koyasu

 • Shiho Nakamura

 • Tetsuya Fujiwara

 • Sara Nakano

 • horikawa daisuke

 • okumura riyo

 • ishibashi kazuma

 • Yoshinobu Takemoto

 • Orie Morikubo

 • oho norithika

 • Ogawa Yui

 • Yoshii Kaho

 • Nami Kihara

 • Yusuke Kuniki

 • Itsuki Takeda

 • Yuya Fukuchi

 • Yusuke Inoue

 • Ryuji Ueyama

 • Takehiro Ushigami

 • Yuki Kanazawa

 • Shin Kozaki

 • Yuika Kohama

 • Yusaku Komura

 • Katsuya Shinohara

 • Ayana Shibata

 • Natsumi Tateyama

 • Koichiro Terao

 • Masahiro Nakamura

 • Takumi Hasebe

 • Ryu Fukuda

 • Yoshitaka Maeda

 • Takashi Makino

 • Atsushi Moriyama

 • Kaori Yamada

 • José Augusto Oliveira de Sousa

  José Augusto Oliveira de Sousa

  Portugal

  D.O.B.
  1974/02/25
  Height
  186 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  JOSE type4

  Player design

 • Devon Petersen

  Devon Petersen

  Republic of South Africa

  D.O.B.
  1986/06/04
  Height
  190 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Mensur Suljović

  Mensur Suljović

  Austria

  D.O.B.
  1972/03/05
  Height
  190 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Matt Campbell

  Matt Campbell

  Canada

  D.O.B.
  1989/09/29
  Height
  185 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Stowe Buntz

  Stowe Buntz

  USA

  D.O.B.
  1979/04/27
  Height
  192 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Adrian Gray

  Adrian Gray

  UK

  D.O.B.
  1981/02/28
  Height
  183 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  Adrian type2

  Player design

 • Ben Robb

  Ben Robb

  New Zealand

  D.O.B.
  1988/10/24
  Height
  195 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Owen Bates

  Owen Bates

  UK

  D.O.B.
  2002/12/12
  Height
  190 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Reece Robinson

  Reece Robinson

  UK

  D.O.B.
  1992/05/15
  Height
  187 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • José Marquês

  José Marquês

  Portugal

  D.O.B.
  1983/03/23
  Height
  170 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  MARQUÊS type2

  Player design

 • James Bailey

  James Bailey

  Australia

  D.O.B.
  1969/10/22
  Height
  183 cm
  Dominant Hand
  Left
  Target Sight
  Left eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  JAMES TYPE3

  Player design

 • Hugo Leung

  Hugo Leung

  Hong Kong

  D.O.B.
  1999/03/29
  Height
  180 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Left eye

  Player design

 • Mal Cuming

  Mal Cuming

  Australia

  D.O.B.
  1976/01/23
  Height
  193 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Juan Rodriguez

  Juan Rodriguez

  Spain

  D.O.B.
  1983/02/12
  Height
  183 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  PELUT

  Player design

 • Fidel Corral Martin

  Fidel Corral Martin

  Spain

  D.O.B.
  1983/07/21
  Height
  181 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  FIDEL type2

  Player design

 • James Hopkins

  James Hopkins

  USA

  D.O.B.
  1971/08/19
  Height
  187 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  PYTHON TYPE3
 • James LAW

  James LAW

  Hong Kong

  D.O.B.
  -
  Height
  -
  Dominant Hand
  -
  Target Sight
  -
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  LAW TYPE3
 • Seo Byung Su

  Seo Byung Su

  Korea

  D.O.B.
  1978/01/25
  Height
  172 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Left eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  SEO TYPE3

  Player design

 • Lee Tae Kyung

  Lee Tae Kyung

  Korea

  D.O.B.
  -
  Height
  174 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Seong Hye Lim

  Seong Hye Lim

  Korea

  D.O.B.
  1986/01/04
  Height
  158 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Left eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  Flower

  Player design

 • IVAN SHEN

  IVAN SHEN

  Taiwan

  D.O.B.
  1977/09/27
  Height
  178 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  Ivan type2

  Player design

 • MIGO WONG

  MIGO WONG

  Hong Kong

  D.O.B.
  1994/03/22
  Height
  170 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  Gomez type1

  Player design

 • Lourenco SUN

  Lourenco SUN

  Macau

  D.O.B.
  1994/11/05
  Height
  173 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  SUN type2
 • Lucy CHANG

  Lucy CHANG

  Taiwan

  D.O.B.
  1995/02/06
  Height
  154 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye
  Darts Barrel
  TRiNiDAD
  LUCY

  Player design

 • Rosa Kwok

  Rosa Kwok

  China

  D.O.B.
  1985/03/02
  Height
  175 cm
  Dominant Hand
  Right
  Target Sight
  Right eye

  Player design

 • Scott Moran

  Scott Moran[USA]

 • Tony Zekas

  Tony Zekas[USA]

 • John Yanock

  John Yanock[USA]

 • Jeremy Dowler

  Jeremy Dowler[USA]

 • Jonathan Martin Gonzalez

  Jonathan Martin Gonzalez[Spain]

 • Ken Hwang

  Ken Hwang[Canada]

 • Lucky Choi

  Lucky Choi [China]

 • Kyle Kawafuchi

  Kyle Kawafuchi[USA]

 • Justin Anthony

  Justin Anthony[Canada]

 • Rory Hansen

  Rory Hansen[Canada]

 • Cory Tkach

  Cory Tkach[Canada]

 • Gabriel Rheaume

  Gabriel Rheaume[Canada]

 • Tyler Rettie

  Tyler Rettie[Canada]

 • Ethan Marshall

  Ethan Marshall [Canada]

 • Keith Way

  Keith Way[Canada]

 • Zandra Charboneau

  Zandra Charboneau[Canada]

 • Keifer Durham

  Keifer Durham[Canada]

 • Andy Turnbull

  Andy Turnbull[UK]

 • Kevin Hopper

  Kevin Hopper[USA]

 • HeatherFox-Shanabrough

  HeatherFox-Shanabrough[USA]

 • Baron Ehrlich

  Baron Ehrlich[USA]

 • Donnie Davis

  Donnie Davis[USA]

 • Bob Westell

  Bob Westell[USA]

 • Jamie Jo

  Jamie Jo[USA]

 • Joe Hedrick

  Joe Hedrick[USA]

 • Steve Mowery

  Steve Mowery[USA]

 • Tate Worthington

  Tate Worthington[USA]

 • Debbie Adams

  Debbie Adams[USA]

 • Matt Blackburn

  Matt Blackburn[USA]

 • Ryan Gervais

  Ryan Gervais[USA]

 • Brandon Perez

  Brandon Perez[USA]

 • Carlos Calderon

  Carlos Calderon[USA]

 • Cole Butler

  Cole Butler[USA]

 • Melanie Yanock

  Melanie Yanock[USA]

 • No Image

  Edwin McCammack Jr[USA]

 • Matt Smooke

  Matt Smooke[USA]

 • Patricia Kuniyuki

  Patricia Kuniyuki[USA]

 • Anthony Romero

  Anthony Romero [USA]

 • Miriam Garcia Alvarez

  Miriam Garcia Alvarez[Spain]

 • Jesus Salate

  Jesus Salate[Spain]

 • Roberto Novoa Moure

  Roberto Novoa Moure[Spain]

 • Javier Rodriguez Martin

  Javier Rodriguez Martin[Spain]

 • Daniel Delgado Garrido "Dani Pink"

  Daniel Delgado Garrido "Dani Pink"[Spain]

 • Alberto Rodríguez González

  Alberto Rodríguez González[Spain]

 • Antonio Jimenez

  Antonio Jimenez[Spain]

 • Oscar Vizcaino

  Oscar Vizcaino[Spain]

 • David Ruiz

  David Ruiz[Spain]

 • David Antonio Jimenez del Pino

  David Antonio Jimenez del Pino[Spain]

 • Javier Moreno

  Javier Moreno[Spain]

 • Marlene Salgado Barcelos

  Marlene Salgado Barcelos[Portugal]

 • Manuel da Silva Ferreira

  Manuel da Silva Ferreira[Portugal]

 • Leo Buizon

  Leo Buizon[Philippines]

 • Raymond Copano

  Raymond Copano[Philippines]

 • Aleksandr Oreshkin

  Aleksandr Oreshkin [Russia]

 • Vikash Kothari

  Vikash Kothari[India]

 • Steven Paesschesoone

  Steven Paesschesoone[Belgium]

 • Alex Flohr

  Alex Flohr[Luxembourg]

 • Nicole Regnaud

  Nicole Regnaud[New Zealand]

 • Mal Cuming

  Mal Cuming[Australia]

 • Jacques Langston

  Jacques Langston[Norway]

 • Gabriel Varaljay

  Gabriel Varaljay[Slovakia]

 • Jordan Brooks

  Jordan Brooks[UK]

 • Chloe Francq

  Chloe Francq[Belgium]

 • No Image

  Star Chang[Taiwan]

 • No Image

  Sheng Chieh CHANG[Taiwan]

 • Harry Lane

  Harry Lane[UK]

 • Jimmy Jouy

  Jimmy Jouy[France]

 • Lucia Jankovska

  Lucia Jankovska[Slovakia]

 • Amanda Loch

  Amanda Loch[Australia]

 • Jason Will

  Jason Will[USA]

 • Sacha Cavalin

  Sacha Cavalin[France]

 • Martin Lai

  Martin Lai[Malaysia]

 • Nicholas Foo

  Nicholas Foo[Malaysia]

 • Jelly Khoo

  Jelly Khoo[Malaysia]

 • Ahmad Dasuqhi

  Ahmad Dasuqhi[Malaysia]

 • Mohd Faizul

  Mohd Faizul[Malaysia]

 • Samuel Khor

  Samuel Khor[Malaysia]

 • Yentl Verhamme

  Yentl Verhamme[Belgium]

 • Keith Wong Yen Kit

  Keith Wong Yen Kit[Malaysia]

 • Wilson Hoong Yik Mun

  Wilson Hoong Yik Mun [Malaysia]

 • Melvin Lai Kok Leong

  Melvin Lai Kok Leong[Malaysia]

 • Wayne Chuah Kah Wei

  Wayne Chuah Kah Wei [Malaysia]

 • Chiok wei Peng

  Chiok wei Peng [Malaysia]

 • Edwin Ng chian sen

  Edwin Ng chian sen[Malaysia]

 • Caleb Wedge

  Caleb Wedge[USA]

 • John Hurring

  John Hurring[New Zealand]

 • Gabriel Rollo

  Gabriel Rollo[Italy]

 • Yohann Duclay

  Yohann Duclay[France]

 • Sebastien Tratsaert

  Sebastien Tratsaert[France]

 • Cameron Carolissen

  Cameron Carolissen[Republic of South Africa]

 • Enrico Chinellato

  Enrico Chinellato[Italy]

 • No Image

  Justin Dennison[USA]

 • No Image

  Morgan Benedict[USA]

 • No Image

  Dimitri Lona[USA]

 • Thomas Beve

  Thomas Beve[France]

 • Alain Abiabi

  Alain Abiabi[United Arab Emirates]